Marknadsledande av effektiva system för hantering av timmer

Med mer än 60 år av erfarenheter från hundratals levererade och installerade anläggningar för hantering av timmer världen över är vi stolta att kalla oss för marknadsledare.
Vi jobbar ständigt med att utveckla nya anläggningar och maskinenheter för sågintag och timmersorteringar samt kringutrustningar för biproduktshantering.

”Flexibilitet, Effektivitet med kundens process i fokus”