Bioproduktshantering

 

Stor del av stocken blir bark, spån, eller flis i processen vilket med fördel tas omhand på olika sätt.
Med hjälp av IPAB:s transportörer kan vinsten av dessa produkter tas tillvara på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Skraptransportör

 

- Skraptransportör fraktar med fördel bark, flis, aska och liknande material. I vår robusta konstruktion för dessa miljöer säkerställs att inget går till spillo

 

Bandtransportör

 

- Rullställstransportören integreras effektivt i anläggningen liksom skruv-, skraptransportören för transport av spån, flis, bark och liknande material.

 

Skruvtransportör

 

- Ipabs skruvtransportör i olika längder och dimensioner transporterar aska, flygaska, flis och spån. Även lodrätta transporter möjlig vid vissa material.