Frammatning och singulering


Timmerbord


Våra timmerbord är robust konstruerade och anpassad efter vår kunds produktion gällande timmertyp. Förses med sidoväggar för att reducera olycksrisken vid ras.

- elektrisk matning via planetväxel och frekvensomformare ger en jämn effektiv drift

- hydraulisk drift vid kundkrav

- säkerhetssystem via ljusridåer

- färdiga ombyggnadskit för konvertering från hydraulik till elektriska drifter


Tvärmätning

- Kontrollstocksbord

- Bedömningsbord


Elevatorer

- effektivt sätt att flytta stocken till ny nivå 


Kerattbanor

- Accelerationsbanor för att reducera stockluckor

- Radiella kerattbanor

- Avpuffare


Städskrapor


Singulerande maskinenheter


Stocktrappa LD2000 15-109

- möjlighet till ikappkörning för reducerad stocklucka genom individuellt opererande steg

- effektiv drift med planetväxel direkt på axel utan vevsläng för ökad tillgängligheten

- kan designas med integrerad ändjämning 

- antal steg anpassas efter förutsättningarna


Skruvmatning

- vår dubbelgängade stockskruv ger en tyst smidig frammatning

- singulerande funktion och ändjämning i samma operation

- används med fördel vid högre hastigheter eller vid begränsat utrymme

- horisontal frammatning eller till nivåskillnad


Stegmatare

- matar singulerande

- enkelverkande med ett fast block 

- dubbelverkande för högre hastigheter där blocken opererar mot varandra

 

Stjärnmatare

- roterande i 3 steg där stocken styckmatas effektivt