Lyckat mässdeltagande för IPAB i Sibirien

2015-09-14

 

IPAB:s deltagande i på Expodrev 2015 i Sibirien var lyckosamt. Ryssland står inför tydliga investeringsbehov varvid ett 10-tal direkt skarpa projekt i området runt Krasnojarsk diskutterades. Vår hemsida kommer under närstående tid även uppdateras och översättas till fler språk varvid Ryska är ett utav dem.