Ny prestigeorder från SCA Munksund!

2015-09-17

 

IPAB fortsätter att effektivisera timmersorteringen på SCA Munksund!

Denna order är ett tillägg till den order som i sommras mottogs att elektrifiera och byta ut de befintliga hydraulikstyrningarna från timmerbordet fram till iläggskeratt på timmersorteringen i Munksund.

Den nya ordern innebär att SCA löper hela linan ut och byter ut all hydraulik på hela sorteringslinjen som då även innefattar utsorteringsfacken.

IPAB har därmed levererat elmotorer och frekvensstyrning till hela linjen som anpassas till betydligt högre hastigheter med design på 200 m/min.

IPAB är tacksamma för förtroendet att designa och leverera den automation som behövs för att SCA Munksund skall vara väl rustade för framtida produktionskrav med höga hastigheter.

 

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om projektet eller om IPAB:s lösningar för högre hastigheter på sågintag och timmersorteringar.