Setra Hasselfors stegmatare

2015-05-08

 

Ipab har mottagit order från Setra Hasselfors gällande 2 stegmatare i deras timmersortering.

Detta kommer genomföras under sommarstoppet 2015.

Projektets omfattning:

- Rivning och demontering av befintliga stegmatare i sorteringslinjen

- Design tillverkning av 2 nya enkelverkande stegmatare

- Montage och drifttagning

För mer information kontakta Håkan Nordlund eller Jacob Ekman på Ipab.