Marknadsledande av effektiva system och maskiner för hantering av timmer

IPAB utvecklar, tillverkar och levererar maskiner och system för att fylla sågverksindustrins behov av att sortera, transportera och hantera timmer. Företaget har sitt huvudkontor och tillverkning i Tidaholm.


HISTORIK

2015

Jacob Ekman och Johanna Ekman går in som delägare tillsammans med Lars Ekman för 

Ingvar Persson AB.

2012
Lars Ekman tar över som ägare och VD för Ingvar Persson AB.

2005
Kickons Svets AB fusioneras med Ingvar Persson AB. Efter sammanslagningen drivs företaget under namnet Ingvar Persson AB.

2001
Kickons köper sågverkskonsulten Ingvar Persson AB efter 30 års samarbete. Företagen drivs som fristående företag med Kickons Svets AB som moderbolag. Företagsköpet innebär att hela verksamheten koncentreras till Tidaholm. Hela processen från projektering till färdig produkt, finns nu under samma tak.

70/80-talet
En ny datastyrd timmersortering lanseras 1973. De närmaste 20 åren säljs den nya sorteringen i en sådan omfattning att den blir världens mest köpta. Kickons Svets AB levererar utrustning till SIDA i olika biståndsprojekt till bl.a. Chile och Mozambique. Under 70- och 80-talet breddas sortimentet av maskiner som levereras till sågverken. Affärsiden utvecklas till att kunna tillgodose ett sågverks behov beträffande sortering och hantering av timmer.

1966
Företaget börjar jobba med sågverksmaskiner och bygger sitt första mekaniska timmersorteringsverk.

1961
Företaget grundas av Arne Kjellgren, Jan Persson och Karl-Åke Fägerhag, under namnet Kickons Svets AB. Tillverkning de första åren är byggnadssmide och oljecisterner.