Stocksingulatorer

 

Stocktrappa LD2000 15-109

- möjlighet till ikappkörning för reducerad stocklucka genom individuellt opererande steg

- singulerande funktion

- effektiv drift med planetväxel derikt på axel utan vevsläng ökar tillgängligheten

- kan designas med integrerad ändjämning

- antal steg anpassas efter förutsättningar

 

Skruvmatning

- vår dubbelgängade stockskruv ger en tyst och smidig frammatning

- singulerande funktion och ändjämning i en och samma operation

- används med fördel vid högre hastigheter eller vid begränsat utrymme

- horisontal frammatning eller vid nivåskillnad

 

Stegmatare

- matar singulerande

- enkelverkande med ett fast block

- Dubbelverkande för högre hastigheter där blocken opererar mot varandra

 

Stjärnmatare

- Roterande i 3 steg med effektiv styckmatning även vid högre hastigheter