Timmerbord

Våra timmerbord är robust konstruerade och anpassad efter vår kunds produktion gällande timmertyper. Förses med sidoväggar för reducering av olycksrisk vid ras.

- elektrisk matning via planetväxel och frekvensomformare ger en jämn och effektiv drift

- hydraulisk drift vid kundkrav 

- säkerhetssystem via ljusridåer

- färdiga ombyggnadskit från hydraulik till elektriska drifter