Tuffa omgivningar

Vid hantering av timmer ställs det hårda krav på utrustningen. Omgivningen där vår utrustning monteras är utsatt för väder och vind samt tuffa belastningar av det material vi hanterar.

Detta ställer krav på oss som leverantör att designa och konstruera utrustning så att det klarar denna omgivning och säkerställa tillgängligheten för våra kunder. Den utmaningen har vi sedan 50 år antagit och vi fortsätter vår nyutveckling kontinuerligt.