Vändning av timmer


Tallriksvändare SWT8000

 

Ipab:s unika och effektiva lösning för att vända riktning av stock har flera fördelar

- låg ljudnivå

- driftsäker

- minimalt med underhåll

- spar utrymme

- inga begränsningar gällande hastigheter

Roterande platta som vänder timret 180° för rot/topp eller ger en önskad vinkelförändring av flödet t.ex. 45°

 

Revolvervändare

Vänder stocken 90° och används normalt för att styra rot/topp riktning till sågenheten.

- vänder direkt ner i kerattbana eller släpper stocken genom vändaren ner i underliggande 

- släpper stocken genom revolvervändaren ner i buffert. I denna lösning används med fördel vår dubbelgängade skruvmatning under vändaren samt mottagarklaff

 

Kurvvändare


Stocken transporteras på särskilda kedjor för önskad ändring i flödesriktning: 90°, 180°.